Fly fishing is a sport whose code of behaviour was magically able to progress and to pave its own way toward the modelling on the natural resources. When we look at famous books or magazines of the past, but even just 20 years ago, the pages were still full of dead fishes exhibited hanging off a string. This view has changed radically since modern fly fishing has been developing to the extent of challenging the most exotic species from salt water to the Amazonas. The fly fishing applied to the C&R philosophies conjugates the respect for fish life with the preservation of the environment and integrates in its own discipline the awareness of the ambient conditions.

Aanvraag formulier tot lidmaatschap

Leden die aansluiten via én van onze Belgische clubs betalen 35euro (gratis voor jeugd -16jaar). (Informatie te bevragen bij het dichtsgelegen clubbestuur)

Indien u niet via een club wil aansluiten : vul volgende gegevens zo correct mogelijk in, en klik daarna op "Versturen".

Voordat de gegevens verwerkt worden, moet u deze bevestigen door een link te klikken die we u doormailen. Deze mail zal u terug vinden in uw inbox. Indien deze mail onvindbaar is, kijk dan na of deze niet in uw SpamBox is verzeild geraakt.

Het rekeningnummer van de federatie word u terstond doorgemaild, onderaan vind u deze nogmaals terug

Het lidgeld seizoen 2023 bedraagt 40eur, buitenlandse leden betalen 45eur

WAS U REEDS LID IN 2021 DAN HOEFT U ZICH NIET IN TE SCHRIJVEN, WACHT OP EEN UITNODIGING VAN HET FVV OM UW LIDMAATSCHAP MET EEN DRUK OP DE KNOP TE VERLENGEN !

Voornaam
Naam
Adres (straat)   
Huisnummer + BUS  
Postcode + Woonplaats   
Land
Geboortedatum
RijksRegisterNr (indien u NIET belg bent vult u niets in)
e-Mail
Geslacht Mannelijk Vrouwelijk
 

IBAN - BE15 7775 9969 7930 --- BIC - GKCCBEBB
F.V.V - Lidgelden
Weverstraat 33, 9220 Hamme

 mites
mites
mites
mites