Fly fishing is a sport whose code of behaviour was magically able to progress and to pave its own way toward the modelling on the natural resources. When we look at famous books or magazines of the past, but even just 20 years ago, the pages were still full of dead fishes exhibited hanging off a string. This view has changed radically since modern fly fishing has been developing to the extent of challenging the most exotic species from salt water to the Amazonas. The fly fishing applied to the C&R philosophies conjugates the respect for fish life with the preservation of the environment and integrates in its own discipline the awareness of the ambient conditions.

Corona maatregelen op kluizenHet vissen op Kluizen wordt terug mogelijk vanaf zaterdag 23/05/2020 met naleving van onderstaande instructies.

De maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad dienen nog steeds nauwgezet opgevolgd te worden.
De vliegvissers blijven achter elkaar in hun wagen wachten aan het hekken, tot wanneer de controleur hen naar binnen laat rijden en één voor één de nummerplaat en de naam zal noteren.

Betalingsmogelijkheden:

1. Bij Voorkeur : met een overschrijving op rekeningnr BE25 7835 6057 6282 met vermelding van naam en datum van vissessie. Aangezien er via de federatie niet met payconiq kan gewerkt worden, zal het op deze manier dienen te gebeuren: de vliegvisser kan zich met het bewijs van betaling aanmelden bij de controleur. Dit bewijs van betaling dient in een afgesloten enveloppe te zitten(zelf mee te brengen) met daarop aan de buitenkant de naam, de datum, nummerplaat en het bedrag. Daar zal hij van de controleur verder instructie krijgen voor het afleveren van de enveloppe. Dit is nodig om alles veilig te laten verlopen. Dan pas kan men naar boven rijden.

2. Indien er vissers zijn die niet met een overschrijving kunnen werken, dienen zij in een dichtgeplakte enveloppe(zelf mee te brengen) het bedrag te steken en aan de buitenkant de naam, de datum, nummerplaat en het bedrag te noteren. Daar zal hij ook van de controleur verder instructie krijgen voor het afleveren van de enveloppe. Dit is nodig om alles veilig te laten verlopen. Dan pas kan men naar boven rijden.

3. De vissers met een jaarvergunning laten gewoon hun jaarvergunning zien. Dan pas kan men naar boven rijden.

Dit is op dit ogenblik de enige manier om alles veilig te laten verlopen. Als iedereen zich aan deze maatregelen kan houden, zal alles vlot kunnen verlopen. Dit blijft zo tot verdere versoepeling.van de Nationale Veiligheidsraad.
Allen welkom mits inachtname van de voorgeschreven regelgeving


Coronavirus en hengelen

https://www.natuurenbos.be/coronavirus-en-hengelen

Na bespreking in de Nationale Veiligheidsraad van 24 april 2020 worden enkele coronamaatregelen bijgestuurd. Vanaf maandag 4 mei zijn fysieke activiteiten in de open lucht, waarbij steeds minimaal 1,5m afstand bewaard kan blijven tot anderen, opnieuw toegelaten. Hengelen is dus opnieuw toegestaan, mits het respecteren van enkele bijkomende richtlijnen.

Wat mag?
Je mag gaan hengelen (met eigen materiaal), samen met de mensen die onder hetzelfde dak wonen;

Je mag bijkomend aan de mensen onder hetzelfde dak ook vergezeld zijn van twee andere mensen, dit moeten wel steeds dezelfde zijn. De afstand tussen jou en deze mensen moet altijd minimaal 1,5 meter kunnen bedragen;

Je mag jezelf met een vervoermiddel verplaatsen om te gaan hengelen. Er is geen concrete afstandsbegrenzing, maar de verplaatsing dient beperkt te zijn. Gebruik je gezond verstand en blijf in je eigen omgeving. Mensen die onder hetzelfde dak wonen mogen zich in hetzelfde vervoermiddel bevinden;

Alle vormen van hengelen zijn toegelaten, dus ook (belly)bootvissen. Bootvissen kan enkel alleen of met mensen die onder hetzelfde dak wonen. Immers, de minimale afstand van iemand die niet onder hetzelfde dak woont (1,5m) kan hier niet altijd gegarandeerd worden;

Je mag aan dezelfde vijver vissen waar ook andere mensen aan het vissen zijn, maar de minimale afstand van 1,5m moet steeds gerespecteerd zijn;

Nachtvissen is toegestaan, uiteraard met respect voor de basisrichtlijnen;

De toiletten en drankautomaten kunnen ter beschikking gesteld worden, daar waar dat een optie is.

Wat mag niet?
Er mogen geen wedstrijden gehouden worden;

Kleedkamers, douches en cafetaria's blijven gesloten;

Verhuur of verkoop van materiaal wordt niet toegestaan;

Je mag niet ter plaatse blijven zitten, terugkeer naar huis na de activiteit is verplicht.

BELANGRIJK: ga regelmatig zelf naar de officiële websites over corona voor de laatste stand van zaken:

Alle algemene informatie over het Coronavirus: https://www.info-coronavirus.be/nl
Informatie over coronavirus en sporten: https://www.sport.vlaanderen/nieuws/wat-betekent-corona-voor-de-sporters...


Kluizen en Corona

Kluizen

De directie van De Watergroep heeft besloten dat er terug mag gevist worden op Kluizen en dit vanaf zaterdag 23 mei.
Dit onder voorwaarde dat de overheid toestemming gegeven heeft om zich met de wagen te verplaatsen.
Tevens dienen ook de nog steeds geldende maatregelen, zoals afstand en dergelijke strikt toegepast te worden.
De betalingsmogelijkheden om te vissen op Kluizen zullen zo vlug mogelijk via alle kanalen verspreid worden.

Verplaatsingen

De ministeriële besluiten in het staatsblad betreffende de maatregelen aangaande de versoepeling van de Covid-19 zijn op verschillende manieren te interpreteren door verwijzingen naar vorige besluiten enz.
Wat betreft "essentiële verplaatsinge" is er gisteren toelichting gegeven door Yves Stevens van het Crisiscentrum:
Sporten als tennis, golf, of kajakken, maar ook (kite)surfen en vissen vallen hieronder.
Je mag hiervoor naar je gebruikelijke club gaan, met de auto en onder strikte voorwaarden.
Maar, het is absoluut niet de bedoeling om het hele land te gaan rondrijden om die activiteit te gaan uitvoeren of daguitstappen te gaan maken.
Bijvoorbeeld naar de Ardennen rijden om te gaan vissen wordt gezien als een daguitstap en is dus verboden.

Wees voorzichtig met "fake news" en achterhaalde berichten op sociale media en internet.

Denk niet alleen aan jezelf en wees voorzichtig, dan kunnen we misschien ooit opnieuw onze hobby beoefenen zoals we het gewoon waren.


Extra Maatregelen Corona en hengelen vanaf 4 mei

Via sociale media en websites worden nogal wat ‘onwaarheden’ verspreid over de mogelijkheden om terug te gaan vissen en de verplaatsingen naar het viswater.
De Nationale Veiligheidsraad heeft op 24 april beslist om vanaf 4 mei fysieke activiteiten, waaronder het hengelen, in open lucht toe te staan op voorwaarde dat fysieke afstand altijd gerespecteerd wordt. Op dit moment beschikken we nog niet over de voorwaarden waaronder deze activiteiten kunnen worden uitgeoefend en richtlijnen omtrent de verplaatsingen.
Er is geen enkele officiële mededeling aangaande een mogelijke goedkeuring inzake het vervoer naar en van het viswater als ‘essentiële verplaatsing’.
Dit betekent dat het (nog) niet is toegelaten om de auto te gebruiken om te gaan vissen en ook met andere vervoermiddelen is er geen duidelijkheid.
Tot er duidelijkheid is kunnen wij Kluizen dus ook niet heropenen.
We proberen jullie zo goed mogelijk op de hoogte te houden.


Coronavirus en hengelen

1) Maatregelen Corona en hengelen tot en met 3 mei

De Nationale Veiligheidsraad heeft alle niet-essentiële verplaatsingen verboden en annuleerde daarom alle sportieve activiteiten waaronder dus ook het hengelen. Om de mensen toch toe te laten een fysieke buitenactiviteit te beoefenen heeft men enkel wandelen, fietsen en lopen toegelaten vanaf de eigen woning. Het doel van de maatregelen is om verplaatsingen tot een strikt minimum te beperken om zo de verspreiding van het virus tegen te gaan. Het probleem is dus niet zozeer dat er hengelaars aan de waterkant zitten en op ruime afstand van elkaar vissen, maar wel dat de mensen teveel verplaatsingen zouden gaan maken en zo het risico op de verspreiding van het virus toeneemt. Indien er immers een uitzondering zou gegeven worden op het hengelen, dan zal men ook voor tal van andere activiteiten uitzonderingen gaan vragen, waardoor iedereen zich gaat verplaatsen de essentie van de maatregel “Blijf in uw kot” zijn doel voorbij schiet.

2) Maatregelen Corona en hengelen vanaf 4 mei

De Nationale Veiligheidsraad heeft op 24 april beslist om vanaf 4 mei fysieke activiteiten, waaronder het hengelen, in open lucht toe te staan voorwaarde dat fysieke afstand altijd gerespecteerd wordt. Op dit moment beschikken we nog niet over de voorwaarden waaronder deze activiteiten kunnen uitgeoefend worden en richtlijnen omtrent de verplaatsingen. Gelieve daarom de volgende websites in het oog te houden die worden aangepast zodra bijkomende informatie beschikbaar is:

Federale Overheidsdienst Volksgezondheid: veel gestelde vragen: zie onderdeel Sportactiviteiten
https://www.info-coronavirus.be/nl/faq/

Richtlijn Corona en hengelen:
https://www.natuurenbos.be/coronavirus-en-hengelen

Informatie Sport Vlaanderen:
https://www.sport.vlaanderen/corona-en-sportbeoefening-in-vlaanderen/

Info pleziervaart :
https://mobilit.belgium.be/nl/scheepvaart/covid_19_coronavirus

Richtlijnen en informatie van het Agentschap voor Natuur en Bos in verband met natuurgebieden:
https://www.natuurenbos.be/corona

Algemene informatie van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid:
https://www.info-coronavirus.be/nl/


VertaalWoordenboek:

Het internet het krioelt er van de acroniemen, denk maar aan LOL, WTF, OMG en ga zo maar door. Maar niet alleen het jargon van de "nerd" is ervan doorspekt, ook de vliegvisserij begint er zo onderhand van over te lopen. Deze site helpt je een beetje op weg


 mites
mites
mites
mites