Fly fishing is a sport whose code of behaviour was magically able to progress and to pave its own way toward the modelling on the natural resources. When we look at famous books or magazines of the past, but even just 20 years ago, the pages were still full of dead fishes exhibited hanging off a string. This view has changed radically since modern fly fishing has been developing to the extent of challenging the most exotic species from salt water to the Amazonas. The fly fishing applied to the C&R philosophies conjugates the respect for fish life with the preservation of the environment and integrates in its own discipline the awareness of the ambient conditions.

Kluizen

Zoals reeds aangekondigd worden aan het drinkwaterreservoir Kluizen vanaf begin 2022 dringende en ingrijpende herstellingswerken opgestart.
Dit houdt in dat het reservoir volledig wordt geledigd zodat de noodzakelijke herstellingen kunnen worden uitgevoerd met het oog op blijvende drinkwatervoorziening.
Omwille van de veiligheid tijdens deze werkzaamheden besliste de eigenaar, de Watergroep, de toegang tot het domein voor ieder af te sluiten. De werkzaamheden zouden een voorziene herstellingsduur van 3 jaar hebben.
Het vissen op Kluizen is dan ook niet meer mogelijk.
Dit lopende jaar 2021 mag er nog steeds gevist worden tot de einddatum dit jaar 12/12/2021.
In deze optiek besliste het bestuur FVV dat vanaf 18 september 2021 vier forellen per visser mogen meegenomen worden.
De Watergroep en FVV hebben in de voorbije 30 jaar steeds een uitstekende samenwerking en afspraken gehad en betreuren dan ook dat dit omwille van de gegeven omstandigheden dient stopgezet te worden.
FVV houdt u nog verder op de hoogte van eventuele wijzigingen en evolutie in deze.


Kluizen... Europees vliegviswater...

Gewijzigde reglementen versie 14 editie 2008-2009 klik HIER

Drinkwaterproductie

In 1974 werd het drinkwaterproductiecentrum in de gemeente Kluizen in werking gesteld. Het omvatte toen slechts 1 spaarbekken (Kluizen I) met een inhoud van 6.400.00 m3 water en de mogelijkheid zo'n 40.000 m3 drinkwater per dag aan te leveren. Tijdens het regenseizoen wordt immers oppervlaktewater opgepompt in het spaarbekken. Op de dag van vandaag is er ook een tweede spaarbekken in dienst, nl. Kluizen II. Dit spaarbekken heeft een capaciteit van 5.000.000 m3. Dit laatste spaarbekken werd aangelegd in samenwerking met de Vlaamse Gemeenschap. Dat dit spaarbekken open werd gesteld voor de vliegvisserij is Vlaanderen is je wellicht gekend. De aanvoer van oppervlaktewater komt uit de stroomgebieden van de Meire, de Kale, de Lieve en het Brakeleiken en de Burggravenstroom. Er is nog mogelijkheid om ook de Poekebeek, de Edebeek, de Slepedammewatergang en het Isabellakanaal aan te zuigen.

De beide spaarbekkens bevinden zich volledig bovengronds. De dijken werden opgebouwd met zand. Het totaal volume van de dijken van Kluizen I bedraagt 3.096.000m3. Het spaarbekken heeft een oppervlakte van 50 ha, een waterhoogte van 11,5 m. en een nuttige inhoud van 6.400.00 m3. De waterdichtheid van het spaarbekken wordt verzekerd door polyethyleenfolie van 0,25 mm. Vervolgens werd bovenop deze laag folie een laag gestabiliseerd zand van 0,25 m. aangebracht en vervolgens breuksteen tot een hoogte van 0,5 m. Aan de bovenzijde werd de breuksteen vervangen door kwartsietgrint. Voor de bouw van Kluizen II werd totaal 3.300.000 m3 grond verzet. Hier is de waterdichtheid verzekerd door het aanbrengen van een PVC-folie van 1,2 mm. De inhoud bedraagt 5.000.000 m3.

De weg naar Kluizen, mijnheer...

Kluizen ligt in de provincie Oost-Vlaanderen en te bereiken vanuit:

Brussel (+/- 62 km)
via E40 Brussel-Oostende. Neem afrit Gent-West (afrit 13) volg N466 en daarna R4 richting Zelzate. R4 verlaten in Ertvelde. Via Wippelgem bereik je Kluizen. In Kluizen richtingaanwijzer 'Waterspaarbekken' volgen.

Brugge (+/- 50 km) via E40 Oostende-Brussel. Neem afrit Gent-West (afrit 13) volg N466 en daarna R4 richting Zelzate. R4 verlaten in Ertvelde. Via Wippelgem bereik je Kluizen. In Kluizen richtingaanwijzer 'Waterspaarbekken' volgen.

Antwerpen (+/- 57 km) via E34 en R4 bereik je eveneens Ertvelde. Via Wippelgem bereik je Kluizen. In Kluizen richtingaanwijzer 'Waterspaarbekken' volgen.

Vissen op Kluizen ?

Om te kunnen vissen op het waterreservoir moet u voldoen aan enkele voorwaarden, deze zijn beschreven in de reglementen http://www.vliegvissen.be/pdf/reglementen_2019.pdf

Meer info gewenst, mail ons : kluizen@vliegvissen.be

 

 

 

 
View Larger Map


 mites
mites
mites
mites