Fly fishing is a sport whose code of behaviour was magically able to progress and to pave its own way toward the modelling on the natural resources. When we look at famous books or magazines of the past, but even just 20 years ago, the pages were still full of dead fishes exhibited hanging off a string. This view has changed radically since modern fly fishing has been developing to the extent of challenging the most exotic species from salt water to the Amazonas. The fly fishing applied to the C&R philosophies conjugates the respect for fish life with the preservation of the environment and integrates in its own discipline the awareness of the ambient conditions.

Voorstelling van No-kill jaarkaart

De laatste jaren worden steeds minder vliegvissers op de Belgische rivieren aangetroffen. Het aantal vergunningen neemt elk jaar af. De diverse Belgische en Gewestelijke Federaties (B.F.F.C.[1] C.S.P.M.[2] F.V.V.[3]) hebben daarom een No-kill jaarkaart gecreeerd. Het betreft hier een jaarkaart welke elke vliegvisser, aangesloten bij B.F.F.C., C.S.P.M. of F.V.V. kan aanvragen bij de Federatie waar hij lid is. Deze jaarkaart is strikt persoonlijk en mag in geen geval worden uitgeleend. Via het creeren van deze (goedkope) jaarkaart hopen de verschillende Federaties veel vliegvissers van bij ons terug naar de Belgische rivieren te lokken door middel van deze jaarkaart.

Het principe van deze No-kill jaarkaart is dat diverse verenigingen, in het Belgisch landschap, welke stukken van een rivier beheren toelating geven aan vliegvissers te hengelen op hun volledig parcours onder volgende condities:

Dank zij deze No-kill jaarkaart kunt U van volgende voordelen genieten:

Ook voor de verenigingen die aan dit project meewerken zijn volgende voordelen verbonden:

[1] Belgian Fly Fishing Committee - Franstalig [2] Sportvereniging van Waalse vliegvissers - Franstalig [3] Federatie van Vlaamse Vliegvissers - Nederlandstalig

 mites
mites
mites
mites