Fly fishing is a sport whose code of behaviour was magically able to progress and to pave its own way toward the modelling on the natural resources. When we look at famous books or magazines of the past, but even just 20 years ago, the pages were still full of dead fishes exhibited hanging off a string. This view has changed radically since modern fly fishing has been developing to the extent of challenging the most exotic species from salt water to the Amazonas. The fly fishing applied to the C&R philosophies conjugates the respect for fish life with the preservation of the environment and integrates in its own discipline the awareness of the ambient conditions.

Balans na een achttal jaren: eigen Federatie-vliegviswater Kluizen II en een hoogtepunt met de Grote Prijs Vision Kluizen 2007

Met heel veel enthousiasme werd zo’n 8 jaar geleden het vliegvisreservoir Kluizen II geopend voor onze vliegvissers. Dit was zowat de periode dat vliegvissen op stilstaand water goed in de lift zat en er met de regelmaat van de klok clubvijvers boven de doopvont werden gehouden. Eén ding maakt Kluizen zo uniek en compleet anders dan alle andere reservoirs. Het is een heus drinkwaterspaarbekken met een vrij grote oppervlakte van 50 ha en dit is uniek in Vlaanderen. Helemaal in tegenstelling met Groot-Brittannië waar bijna ieder drinkwaterreservoir werd omgedoopt tot recreatiegebied met visgelegenheid op forel.

Op Kluizen werd massaal forel uitgezet, men zocht de beste kwaliteit regenboogforel en het visserijfonds leverde jaarlijks een aantal kilo’s bruine forellen. De vissers kwamen en er werd vis gevangen, maar al vlug moesten we vaststellen dat dit water geen gemakkelijk vliegviswater is. Vooral de waterstand kan het moeilijk maken: afhankelijk van de waterproductie kan de waterstand het gedrag van de forel sterk verstoren. Het goede nieuws was echter dat de forellen er zeer goed gedijen en nooit mager worden, maar integendeel sterk doorgroeien. Dit is wel degelijk een pluspunt voor het op peil houden van een minimum aan visstand.

We kenden goede jaren en ook wat minder goede. Er zijn goede en minder goede maanden. Zo is het algemeen gekend dat het water op Kluizen, mede door zijn grote diepte (± 10 m), in het voorjaar traag opwarmt. Er wordt nogal eens gesproken over een ‘zomerreservoir’ en dat heeft alles te maken met de gunstige watertemperatuur vanaf mei tot laat oktober. Dit zijn dan ook de beste maanden voor het vissen op Kluizen. Indien we konden nagaan hoeveel vissers al op dit reservoir hebben gevist, dan zouden we versteld staan van het aantal. Sommigen komen slechts eenmaal, anderen zien we bijna wekelijks. Over één ding zijn we het allemaal eens: het zijn sterke en mooie maar moeilijk te vangen forellen, vissen die zich hebben aangepast aan het aanbod van natuurlijk voedsel zoals slakken, muggenlarven, Daphnia, kleine witvis, enz.

Er zijn ook nadelen verbonden aan een dergelijk drinkwaterreservoir. Allereerst is er de waterstand die niet constant blijft. Dan is er de versteviging van de dijken met grote stenen die het voor de visser niet altijd gemakkelijk maken. Ook het feit dat we slechts tijdens weekends en officiële vakantiedagen kunnen vissen speelt bij sommigen een rol. Een nadeel maar tegelijk ook een voordeel is de oppervlakte van 50 ha. Zo’n oppervlakte maakt het niet evident om een grote forelstand te handhaven. Anderzijds heeft men weinig hengeldruk op zulk groot water. Ook de waterkwaliteit die bijna constant blijft, is een pluspunt. Hoeveel forellen er moeten rondzwemmen om een goede vangstkans te garanderen is moeilijk uit te maken, het gebeurt immers dat op kleinere viswaters waar veel forel wordt uitgezet toch nog weinig wordt gevangen. Onze doelstelling is om alle jaren een minimum van 2.000 kg kwaliteitsforel uit te zetten. Anderzijds moet het natuurlijk betaalbaar blijven, ook wat het vissen zelf betreft. Hier denk ik dat we, zelfs na de prijsverhoging van dit jaar, nog altijd aan een schappelijke prijs op Kluizen kunnen vissen. Sinds 2006 wordt hierbij nog de mogelijkheid geboden een jaarvergunning aan te schaffen. Ook het bellyboat-vissen is een grote troef op Kluizen. Af en toe bevinden de forellen zich nu eenmaal buiten werpafstand en dan is de bellyboat een prima oplossing. Het reservoir Kluizen moet je leren kennen en waarderen, beginners zullen het er altijd moeilijk hebben. Maar zoals Guido Vinck verwoordde: “De voldoening is des te groter.”

Sinds het Europese kampioenschap in 2003 werd op Kluizen geen enkele hengelwedstrijd meer gevist. Tijd dus om het wedstrijdvissen wat nieuw leven in te blazen en tegelijk een mooie gelegenheid tot promotie voor het reservoir Kluizen. De kans werd ons geboden door Paul Van De Sande (Fly Fishing Tackle) die al enkele jaren ervaring heeft met het organiseren van hengelwedstrijden en tevens sponsor wilde zijn van deze wedstrijd. Het was een hele uitdaging om dit tot een goed einde te brengen op een groot reservoir zoals Kluizen. Met de steun van de FVV en een groepje enthousiastelingen moest dit lukken. In een korte tijdspanne werd de “Grote Prijs Vision” op poten gezet. Zaterdag 22 september 2007 was de geplande datum. Een overeenkomst met de VMW Kluizen werd afgesloten, voorbereidingen werden getroffen en een ruime tent werd voorzien waar dranken, hamburgers, etc. konden worden verkregen. Op zaterdag 22 september was het dan zover. 30 koppels, dus 60 vissers, hadden zich ingeschreven voor deze wedstrijd. Daarbij nog een 20-tal medewerkers en controleurs gerekend en we hadden een mooie groep. Een aantal bezoekers was ook uitgenodigd en zij konden, zij het van op enige afstand, het wedstrijdgebeuren volgen.

De zon was al vroeg van de partij, aangenaam voor onszelf, misschien wat minder goed om forellen aan de haak te slaan. Om 9 u. werd het startschot gegeven en iedereen was in stelling gebracht, met als enig doel bij de eersten te eindigen in deze eerste “Grote Prijs Vision Kluizen 2007”. ’s Middags werd het al duidelijk, het leek te gaan tussen enkele koppels uit de top van ons gekende wedstrijdcircuit. Niet verwonderlijk natuurlijk, deze vissers hebben gewoonlijk nét dat tikkeltje meer…

Na de middag werd het nog moeilijker, volop zon, weinig wind en zomerse temperaturen. Om 17.20 u. werd het eindsignaal gegeven. Een pintje en een hamburger waren nu meer dan welkom. Nog wat gezellig napraten met vrienden in de tent en om 19 u. klonk het verdict. Onze vriend Paul Van De Sande, tevens sponsor van de mooie prijzentafel, mocht de winnaars van deze eerste “Grote Prijs Vision Kluizen 2007” bekend maken. Niemand minder dan Guido Vinck en Denis Liczner, samen goed voor 9 stuks mooie forellen, mochten de prachtige trofee en prijs in ontvangst nemen. Een welverdiend applaus galmde door de tent.

Vele vissers willen achteraf graag horen wat nu eigenlijk de winnende techniek was. Guido geeft ons het antwoord.

 

 

De winnaars aan het woord

“DVV vroeg ons met welke tactieken/technieken we de Vision Cup hebben gewonnen. Laten we eerst vooropstellen dat we geen geheimen hebben. Twee weken voor de wedstrijd hadden we samen getraind en opgemerkt dat de ‘oude’ vissen heel schuw waren door de overvloedige aanwezigheid van aalscholvers. We wisten ook dat er enkele dagen voor de wedstrijd ongeveer 1.000 kg ‘verse’ forellen zouden worden uitgezet. Dus twee soorten forellen, daarom kozen we voor twee verschillende tactieken/technieken. Denis ging voor de ‘verse’ forellen met een fast intermediate lijn op snelheid met kleine zwarte streamertjes en een oranje blob als attractor. Guido ging op zoek naar de ‘oude’ regenbogen met een D3 met kleine boobies en nimfen, traag of bijna statisch binnen gevist. Dit plan werkte ’s ochtends. ’s Namiddags was het bijtgedrag van de ‘oude’ forellen veranderd. Ze kwamen meer naar het oppervlak en dat kon je goed zien aan de kringen van de azende vissen. Denis bleef de ‘nieuwe’ forellen met snelheid bestoken, maar i.p.v. een oranje blob (bijna iedereen viste met een oranje vlieg en dat hadden de forellen vlug door) werd als attractor een goudgekleurde flash gebruikt (wij hadden verschillende stekelbaarsjes opgemerkt met een bruin/goudgele kleur). Guido gebruikte een midgetip of traag zinkende lijn met bruin/zwarte nimfen traag binnengevist, afwisselend met een verzwaarde zwarte nimf op de punt (zo werden verschillende waterlagen afgevist) of een kleine booby op de punt om de nimfen op dezelfde hoogte te houden. Een technisch hoogstaande visserij waarbij je geduld moet opbrengen, geloven in wat je doet en je moment afwachten. Het was duidelijk dat de lange rechte oever (links van de toren als je Kluizen 2 betreedt) de beste zone was. Daar hebben we door de loting ’s ochtends pas in de 4de (van de 5 reeksen) kunnen vissen. ’s Namiddags echter zijn we daar kunnen starten! Behalve onze 9 forellen hebben we nog evenveel aanbeten gehad en (zoals de meeste) ook verschillende forellen verspeeld”.

Als organisatoren kunnen we terugblikken op een geslaagde wedstrijddag. Het weer zat duidelijk mee, de sfeer was goed en het werd een spannende hengelwedstrijd. Na afloop kregen we duidelijke signalen en heel wat lof voor een puike organisatie. Wie weet komt er een vervolg op deze “Grote prijs Vision Kluizen 2007”.

Tekst Paul De Neef & Guido Vinck

 mites
mites
mites
mites